portalKRS.pl
PortalKRS.pl
Raport z portalKRS.pl pozwala szybko i bezbłędnie zbadać otoczenie sprawdzanej firmy lub osoby.

Taka forma dostępu pozwala Użytkownikowi na interaktywną pracę z bazą KRS, w której zawarte są m.in.:

 • historia wpisów w KRS
 • raport aktualny i pełny
 • raport ujednolicony na dowolny dzień
 • lista relacji
 • powiązania w formie grafu
 • zmiany kapitałowe
 • beneficjent rzeczywisty

Gdzie jest to możliwe i uzasadnione dane prezentujemy w sposób graficzny i analityczny


Zmiany kapitałowe w formie wykresu

Raport posiada rozbudowaną sekcję definiowalnych przez użytkownika Alertów.

Raport KRS prezentowany jest w przejrzystej, łatwej do przeglądania formie zakładkowej i posiada identyfikator (FriendlyLink) pozwalający na przesłanie raportu email'em bez konieczności jego drukowania, czy skanowania.Wśród Alertów KRS dotyczących adresu rejestrowego sprawdzanego podmiotu Użytkownik może skorzystać z ostrzeżeń informujących o:

 • Adresie wielokrotnym - jeśli podmiot jest powiązany adresowo z innymi firmami w ramach bazy KRS. Z poziomu listy firm powiązanych istnieje możliwość pobrania raportu KRS dla wybranego podmiotu.
 • Adresie wirtualnym własnym - w ramach funkcjonalności portalu KRS Użytkownik ma możliwość zdefiniowania katalogu własnych adresów wirtualnych. Wówczas podczas generowania raportu KRS adres rejestrowy sprawdzanego podmiotu będzie weryfikowany także na tak zdefiniowanej liście.
 • Adresie wirtualnym - w ramach grupy branżowej ? stanowi rozwinięcie funkcjonalności Alertu Adres wirtualny własny o możliwość współdzielenia listy zdefiniowanych adresów wirtualnych z innymi podmiotami. Użytkownik ma możliwość aktualizowania listy adresów wspólnie z innymi zaufanymi firmami. Tak stworzony wspólny branżowy katalog adresów wirtualnych będzie weryfikowany niezależnie od listy Adresów wirtualnych własnych.


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT