portalKRS.pl
Dotacje UE
Informacja o przyznanej dotacji buduje pozytywną ocenę weryfikowanego podmiotu. Ale czy zawsze?

Podstawa prawna

Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie UE do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie.


Korzyści

Uzyskanie informacji o przyznanej dotacji z funduszy europejskich jest jednym ze źródeł weryfikacji podmiotu. Większość naszych klientów wykorzystuje informację o dotacjach UE w ramach jednego zintegrowanego raportu obok wiedzy o zadłużeniu. Baza Dotacje EU odpytywana jest w czasie rzeczywistym. Gwarantuje to aktualność odpowiedzi. Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów RP, który prowadzi Rejestr Wykluczonych, ocenia liczbę podmiotów nierozliczonych z przyznanych środków na ok. 650. Stanowi to niecałe 0,5% spośród liczby wszystkich podmiotów z przyznaną dotacją, tak więc informację o przyznanej dotacji UE doradzamy postrzegać jako potwierdzenie wiarygodności kontrahenta.

Zdarzają się jednak sytuacje gdy podmioty powiązane ze sobą uzyskują zaskakująco dużo dotacji, a to może już budzić pytania o przejrzystość ich działań.


Zawartość

Prezentowane dane zawierają informacje dotyczące m.in.:

 • nazwy beneficjenta
 • partnera projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT
 • tytułu realizowanego projektu
 • nazwy programu i działania oraz poddziałania, z którego jest realizowany projekt
 • całkowitej wartości projektu
 • kwoty dofinansowania publicznego
 • daty podpisania umowy (roku przyznania dofinansowania w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT)
 • daty zakończenia realizacji (roku wypłacenia ostatniej raty w przypadku projektów zakończonych realizowanych w ramach programów EWT)

Udostępniamy aktualnie ok. 150 tys. szczegółowych informacji o przyznanych dotacjach.


Sposoby dostępu do danych:
OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT