portalKRS.pl
wydarzenia

Webinary


Bieżące zagadnienia związane z wykorzystaniem informacji są tematem organizowanych przez nas webinariów, w trakcie których przekazujemy praktyczną wiedzę popartą wystąpieniami zaproszonych ekspertów. Ważną częścią każdego ze spotkań jest dyskusja. Również po obejrzeniu nagrań zapraszamy Państwa do komentowania przekazanych treści i
zadawania pytań drogą mailową, czy telefoniczną.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia nagrań tegorocznych webinariów i ponownych odwiedzin - wkrótce pojawią się nowe tematy.

Czwartek 28 listopada 2023 r.
Beneficjent sankcyjny a beneficjent rzeczywisty

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały zagadnienia związane identyfikacją beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów sankcyjnych. Wiedza na temat beneficjentów jest niezbędna do procesów uszczelniających działania związane z AML a co za tym idzie, do bezpieczeństwa biznesu. Jako dopełnienie części merytorycznej zaprezentowaliśmy narzędzie do porównywania informacji o beneficjencie z KRS i CRBR.
18 października 2023
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 Warszawa

Weryfikacja kontrahentów: obowiązek prawny i potrzeba biznesowa

Jesteśmy Partnerem kolejnej edycji konferencji organizowanej przez Personalities, a poświęconej zbieraniu i monitorowaniu informacji o kontrahentach. Wydarzenie skupia się na aspektach Compliance i AML związanych z szeroko pojętą oceną naszych partnerów biznesowych. W programie mowa o obowiązkach, jakie na przedsiębiorców nakładają nowe regulacje prawne. przede wszystkim na aspekcie praktycznym - biznesowym. Zaprezentujemy narzędzia z Oferty InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o. ułatwiające bieżącą weryfikację i monitorowanie kontrahentów.
18 października 2023
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 Warszawa

Weryfikacja kontrahentów: obowiązek prawny i potrzeba biznesowa

Jesteśmy Partnerem kolejnej edycji konferencji organizowanej przez Personalities, a poświęconej zbieraniu i monitorowaniu informacji o kontrahentach. Wydarzenie skupia się na aspektach Compliance i AML związanych z szeroko pojętą oceną naszych partnerów biznesowych. W programie mowa o obowiązkach, jakie na przedsiębiorców nakładają nowe regulacje prawne. przede wszystkim na aspekcie praktycznym - biznesowym. Zaprezentujemy narzędzia z Oferty InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o. ułatwiające bieżącą weryfikację i monitorowanie kontrahentów.
Środa 9 listopada 2022 r.
Krajowy Rejestr Zadłużonych

W trakcie Wydarzenia omówiliśmy źródło informacji o upadłościach Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w dwóch aspektach:
a) prawnym - Radca Prawny Kamil Sztorc przedstawił założenia, funkcjonalności oraz zakres informacji publikowanych w rejestrze KRZ,
b) praktycznym - Andrzej Staniszewski dyr. Ds. Sprzedaży omówił możliwości pracy z danymi KRZ z użyciem Serwisu on-line Portal KRS w ramach: Raportów Wiarygodności oraz usługi Monitoring Podmiotów.

Materiały z wydarzenia:

 • prezentacja Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski oraz Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz
 • nagranie z Webinaru - LinkŚroda 25 maja 2022 r.
Monitoring Podmiotów i Polska Lista Sankcyjna

Temat istotny, gdyż prowadzenie stosunków gospodarczych z firmami i osobami wpisanymi na tzw. "polską listę sankcyjną" podlega karze do 20 milionów złotych. Z kolei instytucje obowiązane powinny stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, w szczególności, gdy: doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta. Podczas webinarium Prelegenci zaprezentowali narzędzia umożliwiające bieżące monitorowanie portfela podmiotów (kontrahentów, dostawców, konkurentów), pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę, np. zmiana beneficjenta rzeczywistego, zmiana danych (nazwy/adresu), etc. Zaprezentowane zostały także możliwości weryfikacji i monitorowania Kontrahentów na listach sankcyjnych AML w tym na Liście osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez MSWiA.

Materiały z wydarzenia:

 • prezentacja Sławomir Szopa, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz
 • prezentacja Andrzej Staniszewski, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierzŚroda 30 marca 2022 r.
Analiza powiązań

Kolejne z cyklu webinariów poświęcone było powiązaniom między podmiotami. To ważne źródło informacji o firmie, którego wykorzystanie wydaje się konieczne przed nawiązaniem współpracy z potencjalnym klientem. Jak identyfikować powiązania pomiędzy firmami czy osobami i jak je monitorować? Co analiza powiązań kapitałowo-osobowych może wnieść do zrozumienia rynku, jego kondycji i kierunków rozwoju oraz do analizy konkurencji z perspektywy analityka, jak i uczestnika rynku? O tym między innymi była mowa podczas tego spotkania. Zaprezentowano narzędzia i case study ich wykorzystania.

Materiały z wydarzenia:

 • link do nagrania YouTube - tutaj
 • prezentacja Justyna Trzeciakowska, trener OSINT - pobierz
 • prezentacja Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierzŚroda 23 marca 2022 r.
Sprawozdania finansowe

Omówiliśmy pozornie oczywiste źródło informacji o kontrahentach, jakim są sprawozdania finansowe. Poza zwięzłym usystematyzowaniem wiedzy o obowiązkach publikowania danych, ich interpretacji, prelegenci opowiedzieli o źródłach danych, możliwościach wykorzystania bazy eSprawozdań, dostępie API, jakości danych, potencjale baz personalizowanych.

Materiały z wydarzenia:

 • link do nagrania YouTube - tutaj
 • prezentacja Piotr Rybicki, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych - pobierz
 • prezentacja Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierzŚroda 16 marca 2022 r.
Beneficjent Rzeczywisty (BR)

Cykl rozpoczęliśmy od tematu "Beneficjent rzeczywisty". Wszyscy zainteresowani już wiedzą, kto ma obowiązek zgłaszania i jak przeprowadzić procedurę w CRBR, jakkolwiek dla porządku też zostało to omówione - nasze dwugodzinne spotkanie głównie poświęciliśmy innemu punktowi widzenia: jak te informacje wykorzystać i monitorować.

Materiały z wydarzenia:

 • link do nagrania YouTube - tutaj
 • prezentacja Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. - pobierz
 • prezentacja Sławomir Szopa, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz
 • prezentacja Andrzej Staniszewski, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT