portalKRS.pl
Baza Giełd Wierzytelności
Czy wiesz, że skuteczność w weryfikacji kontrahentów w Bazie Giełd Wierzytelności jest większa niż w większości BIG-ów?

Podstawa prawna

Oferowanie wierzytelności na sprzedaż poprzez ogłoszenia publiczne (w tym Internet) jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Oferowanie wierzytelności na sprzedaż nie podlega Ustawie o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych i Wymianie Danych Gospodarczych >> ze względu na Art. 1 Ust. 3 Pkt. 2 tej ustawy.

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.


Projekt BGW

Celem stworzenia serwisu Baza Giełd Wierzytelności (skr.: BGW) była integracja informacji o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż w jednym miejscu. Takie rozwiązanie niesie za sobą duże korzyści dla wszystkich użytkowników (odbiorców, jak i dostawców informacji) serwisu. Wszystkie informacje udostępniane za pośrednictwem BGW pochodzą z serwisów firm prowadzących giełdy wierzytelności lub wystawiających własne wierzytelności na sprzedaż.


Tak pokaźny zasób danych jest niezwykle cennym źródłem informacji.
 • Za pośrednictwem BGW wykonywanych jest rocznie ponad 600 tys. przeszukań większości giełd wierzytelności w Polsce
 • Większość firm leasingowych korzysta z BGW sprawdzając swoich kontrahentów.
 • Wskaźnik hit-rate BGW pozostaje na poziomie zbliżonym do największych BIG-ów działających na rynku.
 • Na giełdach wierzytelności średnio miesięcznie pojawia się ponad 2 tys. zmian (dodanie, aktualizacja, usunięcie)


Zawartość

Raport na temat dłużnika, który mogą Państwo pobrać z BGW zawiera:

 • NIP, nazwę oraz adres dłużnika
 • nazwę wystawcy wierzytelności - giełdy długów
 • kwotę zadłużenia wraz z terminem płatności
 • datę publikacji

Korzyści dla operatorów Giełd:

 • zwiększenie odzyskiwalności długów
 • możliwość dotarcia z własną ofertą do szerszego grona odbiorców
 • wyszukiwanie informacji celem dokonania kompensat lub potrąceń

Liczby

Poniższy wykres przedstawia dynamikę liczby zapytań kierowanych do BGW przez naszych klientów.

Sposoby dostępu do danych:
Więcej o BGW

Big Consulting Sp. z o.o. wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przygotował pierwszy w Polsce raport pt. "Giełdy Wierzytelności w Polsce" - III kwartał 2016. Co ciekawe informacje z Bazy Giełd Wierzytelności, pokrywają 80% danych z giełd wierzytelności w Polsce, z czego ponad 70% to informacje o zadłużeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


Linki:

Artykuł dotyczący giełd wierzytelności, jaki ukazał się w Obserwatorze Finansowym (10.01.2017, Jacek Ramotowski)

Pierwszy w Polsce raport o giełdach wierzytelności - informacja prasowa na stronach KPF (28.11.2016)

"Giełdy wierzytelności w Polsce" - raport z badań IV kwartał 2017 to kolejne już opracowanie opisujące rynek giełd wierzytelności przygotowane przez ekspertów KPF w partnerstwie z Big Consulting Sp. z o.o.

Wszystkich zainteresowanych pobraniem pełnej wersji raportu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@kpf.pl

"Siódma księga Zasad Dobrych Praktyk KPF" dotycząca funkcjonowania internetowych giełd wierzytelnoścOFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI
100 tys. zobowiązań z ponad 30 giełd
Wyszukiwanie po NIP
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
REJESTRY GIOŚ
Rejestry Inspekcji Ochrony Środowiska
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT