portalKRS.pl
Anti-Money Laundering
Raport Anty-Fraud (AF) - badanie otoczenia firmy - to automatyczna weryfikacja wszystkich podmiotów i osób powiązanych ze sprawdzaną firmą lub osobą w kilkudziesięciu źródłach informacji.

Prosta definicja Fraudu

To przestępstwo polegające na stosowaniu nieuczciwych praktyk poprzez świadome wprowadzanie w błąd w celu uzyskania korzyści np. wyłudzenia towaru, czy pożyczki przez fikcyjną, bądź niewiarygodną firmę, a także podmiot będący w upadłości.


Wygląd raportu AF

Użytkownik otrzymuje wskazanie o wystąpieniu istotnej z poziomu oceny ryzyka kredytowego informacji w poszczególnych bazach. Informacja dotyczy zarówno firmy lub osoby sprawdzanej, jak też wszystkich podmiotów i osób powiązanych. Dzięki temu, Użytkownik może w szybki sposób odkryć m.in.:

 • upadłości podmiotów i osób powiązanych (również historycznie),
 • ujawnione zadłużenie na giełdach wierzytelności, podmiotów powiązanych kapitałowo, bądź osobowo (przeszukujemy ponad 30 giełd długów)

Dodatkowo relacje łączące wszystkie weryfikowane firmy i osoby prezentowane są w formie interaktywnego grafu:Przeszukiwane bazy

Raport AF pobrany dla dowolnego podmiotu lub osoby z bazy KRS zapewnia weryfikację jej całego otoczenia (do trzeciego stopnia powiązań kapitałowo-osobowych zarówno aktualnych, jak i historycznych) w źródłach dostarczanych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.:

oraz ponadto w bazach:

 • adresy wielokrotne
alert pochodzący z bazy KRS informujący o liczbie podmiotów zarejestrowanych pod adresem zarówno firmy weryfikowanej, jak też podmiotów powiązanych

 • bazy własne Klienta
raport AF umożliwia włączenie do automatycznej weryfikacji baz własnych Klienta np. "czarnych list" kontrahentów.

Sposoby dostępu do danych
 • API (Application Programming Interface) - pobranie pełnego raportu AF o podmiocie lub osobie
 • Gate-To-Information®
 • PortalKRS.pl - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danychOFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT