portalKRS.pl
EKW
Portal eSkładka jest źródłem weryfikacji zgodności danych Przedsiębiorcy oraz sprawdza się w przeciwdziałaniu nadużyciom i wyłudzeniom.
Źródło

Od 01.2018 każdy Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG posiada indywidualny numer rachunku (NRS) dla celów opłacania składek ZUS.
W usłudze wykorzystywany jest portal publiczny eSkładka prowadzony przez ZUS, który umożliwia ustalenie NRS po podaniu dwóch identyfikatorów Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, np. nr NIP i PESEL:
  • w przypadku zgodności pary danych NIP i PESEL - zwracany jest numer NRS,
  • w przypadku niezgodności pary danych NIP i PESEL - otrzymuje Alert: niezgodność danych (w przypadku braku NRS)
Portal eSkładka jest jedynym źródłem publicznym umożliwiającym weryfikację zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy.

Raport

W przypadku niezgodności weryfikowanej pary NIP-PESEL dla Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą Portal eSkładka nie zwróci numeru rachunku składkowego, Oznacza to, że weryfikowana para identyfikatorów Przedsiębiorcy jest niezgodna. EKW

Sposoby dostępu do danych:

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
  • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
    ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
    03-808 WARSZAWA
    KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT