portalKRS.pl
Upadłość konsumencka<
Osoba po upadłości konsumenckiej jest wykreślana z rejestrów Biur Informacji Gospodarczej oraz Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1306) reguluje skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zmienione przepisy obowiązują od 31 grudnia 2014 r.


Funkcjonalność

Upadłości firm i osób publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdego dnia. Umożliwiamy Państwu dostęp do rejestru firm i osób dla których ogłoszono postanowienie o upadłości. W przypadku sprawdzania osoby lub firmy dla której ogłoszono upadłość otrzymacie Państwo jako wynik:

 • imię/imiona i nazwisko sprawdzanej osoby
 • datę publikacji postanowienia
 • sygnaturę akt sądowych Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • treść postanowienia zgodną z publikacją w MSiG

Rejestr upadłości zawiera także informację o ogłoszonych w MSiG zakazach prowadzonych działalności gospodarczych.

Warto również uwzględnić taką informację przy ocenie sprawdzanej firmy.


Liczby

Wykres przedstawia dynamikę przyrostu ogłoszeń o upadłości konsumenckiej publikowanych w MSiG po wejściu w życie nowelizacji Ustawy w styczniu 2015 r.Sposoby dostępu do danych:

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT