portalKRS.pl
Fast Search
Wyszukiwarka Fast Search zapewnia precyzyjną identyfikację podmiotu po Nazwie lub Adresie firmy

Usługa FastSearch umożliwia wykorzystanie bazy danych rejestrowych podmiotów zarejestrowanych w KRS i CEIDG oraz Spółek Cywilnych (aktywnych oraz wykreślonych) w celu precyzyjnej identyfikacji podmiotu.


Podmiot może być zidentyfikowany na podstawie jego Nazwy (lub fragmentu Nazwy), czy też siedziby. Dla zidentyfikowanego podmiotu wskazywane są jego identyfikatory (NIP, REGON, czy KRS) co gwarantuje, m.in.

 • zachowanie zgodności danych w kartotece systemów firmowych (wewnętrznych) z danymi rejestrowymi podmiotu,
 • wysłanie zapytania o poprawnie zidentyfikowany podmiot do źródeł wykorzystywanych w firmie dla których kryterium zapytania są identyfikatory (NIP, REGON, czy KRS).

FastSearch znajduje zastosowanie m.in.

 • w aplikacjach wewnętrznych firmy,
 • w systemach komunikacji zewnętrznej firmy, np. firmowy Panel Klienta.


FastSearch dostępny jest jako HTML Widget i aktywowany dla wskazanej domeny (domen). Dla każdej domeny wraz z dokumnetacją techniczną dostarczany jest API Key służący autoryzacji dostepu.

Usługa dostępna jest w dwóch wariantach:

 • Podstawowy - identyfikacja podmiotu możliwa po:
 • - Nazwa (lub fragmentu Nazwy),
  - Miasto (wg. aktualnej siedziby podmiotu),
  - rodzaj podmiotu (KRS/CEIDG/Spółka Cywilna),
  - oraz także wskazany identyfikator (NIP, REGON, czy KRS).

  W efekcie wyszukiwania prezentowana jest dynamiczna lista podmiotów (max. 50) umożliwiająca Użytkownikowi wybór konkretnego podmiotu lub zmianę parametrów wyszukiwania.

  Jako efekt wyszukiwania usługa FastSearch zwraca dane przypisane do podmiotu zidentyfikowanego w bazie:

  • Nazwa oraz jego identyfikatory (NIP, REGON, czy KRS),
  • Miasto (wg. siedziby podmiotu),
  • rodzaj (KRS/CEIDG/Spółka Cywilna),
  • status: aktualny/wykreślony z rejestru.OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT