portalKRS.pl
AML Screening
AML Screening jest jedną z metod przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ograniczenia ryzyka współpracy z osobą lub instytucją objętą sankcjami międzynarodowymi.

Jednym z obowiązków instytucji obowiązanej jest pozostawanie w zgodności z przepisami AML dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Organy regulacyjne oczekują, że instytucje obowiązane będą stosować podejście oparte na ryzyku w procesie zgodności z przepisami AML. Wynika z tego, iż Przedsiębiorstwa powinny zaplanować i realizować proces kontroli w celu uniknięcia nawiązywania i prowadzenia i stosunków gospodarczych z podmiotami podejrzewanymi o popełnienie przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Informacje o takich Pomiotach, zarówno firmach, jak i osobach ujawniane są na regularnie aktualizowanych międzynarodowych listach sankcyjnych AML. Bieżąca weryfikacja portfela Kontrahentów na Listach Sankcyjnych AML realizuje dwa cele:

 • Oceny ryzyka
 • Uniknięcia naruszenia Ustawy AML oraz kary administracyjnej

AML Screening jest rozwiązaniem umożliwiającym instytucjom obowiązanym bieżące monitorowanie Portfela Kontrahentów na krajowych oraz międzynarodowych Listach Sankcyjnych AML:

 • Lista osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzona przez szefa MSWiA, tzw. "polska lista sankcyjna"
 • Lista osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, prowadzona przez Min. Finansów
 • OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury)
 • OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury)
 • Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
 • HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)
 • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)
 • Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Canadian Sanctions)
 • SECO - State Secretariat for Economic Affairs (Swiss Sanctions)
Schemat usługi AML Screening
 • Baza AML zasilana jest danymi z udostępnianych publicznie międzynarodowych List Sankcyjnych AML. Kontrola zmian w listach AML oraz ich aktualizacja wykonywane są klika razy dziennie. Budowana jest historia pobrań list AML, co służy jako dowód poprawnej weryfikacji.
 • Portfel Kontrahentów zgłaszany jest przez Klienta do usługi.
Takie podejście gwarantuje szczelność systemu i daje pewność, że monitorowany jest cały portfel wszystkich Kontrahentów Klienta w aktualnej bazie AML.

Usługa dokonuje weryfikacji danych z Portfela Kontrahentów podczas:

 • Dodania Kontrahenta lub zmiany jego danych przez Klienta. W chwili zgłoszenia jest on weryfikowany w aktualnej liście osób i firm objętych sankcjami. Również przy każdorazowej zmianie jego danych, weryfikacja dokonywana jest ponownie.
 • Dodania lub zmiany wpisów w Bazie AML. W takim przypadku następuje weryfikacja całego portfela Klienta, w stosunku do nowego/zmienionego wpisu. W przypadku usunięcia wpisu z listy sankcyjnej sprawdzane także są ewentualne wcześniejsze trafienia na Portfelu Kontrahentów, a w przypadku jego istnienia informacja o braku dalszego trafienia Kontrahenta w Bazie AML jest odnotowywana w kartotece usługi.

Funkcjonalności dostępne są z użyciem API:

 • Sprawdzenie - jednego Podmiotu (wraz z dodaniem lub bez) do monitoringu (screeningu).
 • Wyślij plik - wysłanie pliku z listą Kontrahentów do screeningu (lub jego zakończenie).
 • Trafienia - pobranie listy Kontrahentów z trafieniami w bazie AML zadanym okresie.
 • Raport - pobranie raportu na temat wskazanego Kontrahenta. Raport zawiera szczegóły jego monitorowania: okres oraz wynik monitoringu.


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT